Home2023-02-09T11:21:12+02:00
3112, 2023

ЕТИКА В АРОМАТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ ПРАКТИКУВАЩ АРОМАТЕРАПИЯ Тъй като в България понастоящем професията на ароматерапевта не е правно регламентирана, не можем да говорим за съществуването на утвърден етичен

2612, 2023

ОТ СИМПАТИКУС КЪМ ПАРАСИМПАТИКУС

ИЛИ КАК АРОМАТЕРАПИЯТА ИЗКЛЮЧВА „БУТОНА“ НА СТРЕСА Когато вдишваме летливите ароматни молекули на етеричните масла, усещаме моментална промяна в настроението, мислите, личното възприятие на реалността. Едновременно с

902, 2023

АРОМАТЕРАПИЯ И ХРАНОСМИЛАНЕ

През март ще се проведе поредният модул от профилирания курс по ароматерапия. Този път темата ще е храносмилането. Ще разгледаме подробно как е устроена и функционира храносмилателната ни

Go to Top