Индивидуално обучение по ароматерапия

Курсът по ароматерапия се провежда в присъствена форма. Обучението е индивидуално или в малка група от двама или трима души, като е съобразено със свободното ви време. Индивидуалната форма на обучение ви позволява да останете гъвкави и да определяте сами темпото и честотата на уроците, например веднъж или два пъти седмично или по-рядко. За живеещи извън столицата курсът може да се организира в няколко концентрирани модула, обхващащи по-голям обем учебен материал.

Обучението се базира на много подробни учебни материали, които получавате при всеки урок и използвате при самостоятелната си подготовка между отделните уроци. Курсът включва теоретична и практическа част. Теоретичната е разделена на 9 основни теми. Практическата обхваща упражнения по изготвяне на ароматерапевтични смеси, обонятелна сензорика, както и ароматерапевтичен масаж.

Обучението включва както индивидуалните уроци с мен, така и самостоятелна работа по получените домашни задания, а по-любознателните получават допълнителна литература на български и/или английски език. Възможно е добавянето на допълнителни теми към обучението по ароматерапия, които са от личен или професионален интерес на курсиста.

Курсът завършва с изпит по теория и практика, който се провежда от учебен център Омега. Успешно завършилите получават сертификат, който им дава право да практикуват. Полагането на изпит не е задължително, но е условие за получаването на сертификат.

План на обучението:

Тема 1: Въведение в ароматерапията – основни понятия. Какво представляват етеричните и базовите масла. Какво е въздействието на етеричните масла на физическо, психо-емоционално и ментално ниво. Вибрационна ароматерапия. Ароматерапията като холистично лечебно изкуство.

Тема 2: Методи за извличане на етеричните масла. Химичен състав и терапевтични свойства. Хемотипове. Съхранение и срок на годност. Стандарти за качество.

Тема 3: Методи за приложение на етеричните масла. Концентрация на етеричните масла при употреба. Правила за безопасна употреба, противопоказания и предпазни мерки. Токсичност на етеричните масла. Рискови групи. Неблагоприятни въздействия и реакции от употребата на етеричните масла.

Тема 4: Начини за проникване на етеричните масла в организма, пътят на етеричните масла през тялото и органите. Как работи обонянието. Психоароматерапия.

Тема 5: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията растителни (базови) масла – видове, характеристики, терапевтични и козметични свойства. Други носители на етерични масла с терапевтично приложение.

Тема 6: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията етерични масла (40 профила) – терапевтични и козметични свойства, показания и противопоказания.

Тема 7: Принципи, правила и подходи за съставяне на индивидуални ароматерапевтични рецепти с терапевтично приложение. Приготвяне на примерни смеси от етерични и базови масла.

Тема 8: Приложение на етеричните масла за справяне с ежедневни физически неразположения. Ароматерапията и имунната система. Домашна ароматерапевтична аптечка. Примерни рецепти.

Тема 9: Ароматерапия и грижа за красотата – приложение на етеричните и базовите масла за поддържане на здрава и красива кожа и коса. Примерни рецепти.

Тема 10: Специфика на ароматерапевтичния масаж, показания и противопоказания. Ароматерапевтичен масаж на цяло тяло.

За повече подробности, свържете се с мен на тел.: 089 9168961.