Здравейте!

Щастлива съм, че проявявате интерес към етеричните масла и търсите по-задълбочено изучаване на тяхната употреба. Създадох този курс с намерението да внеса едно по-ясно разбиране за същността и предназначението на ароматерапията – отвъд ограничената представа за нея като начин за създаване на приятна и ароматна среда или допълнение към спа-процедурите.

Терапията с етерични масла стъпва върху холистичното разбиране за човека в неговата цялостност – ние сме изумително съчетание от физическо тяло, интелект, психика и емоции и духовна същност. Въздействието, което етеричните масла оказват върху нас, се простира едновременно върху всички тези наши аспекти, без значение дали го възприемаме или не. И в това е магията…

Какви са предимствата на това обучение?

Персоналният подход

Ценя вашите специални интереси и търсения!

Ако работите в сферата на козметиката, масажните терапии, медицината или всяка друга област, където ароматерапията може да разшири и обогати професионалния ви инструментариум, курсът може да бъде допълнен и адаптиран, така че да отговори на персоналните ви потребности. Това ще ви позволи бързо и лесно да включите етеричните масла в професионалната си практика.

В случай че намерението ви е да научите повече за маслата, за да ги използвате у дома, за себе си и близките си, този курс е точно това, от което се нуждаете. Ще ви даде освен знания, още и увереност, че прилагате етеричните масла по един ефективен и в същото време безопасен начин, заедно с богат набор от изцяло практични и разнообразни начини да ги включите в ежедневието си.

Ценя вашето лично време!

Освен в малки групи, курсът може да се проведе и в индивидуална форма. Ако това е по-подходящо за вас, вие можете да използвате най-удобното за вас време, за да учите. Имате възможност да променяте темпото – честотата и продължителността на уроците, дори да прекъснете за кратко, ако това се налага заради професионални или лични ангажименти.

Уроците са стегнати и концентрирани, така че да използваме оптимално наличното ни време – получавате от мен най-важното в писмен вид, обсъждаме го, опитваме ароматите на етеричните масла, сравняваме ги, упражняваме се да приготвяме смеси, разучаваме похватите на ароматерапевтичния масаж и още много.

Ценя вашия личен начин на учене!

Всеки учи по различен начин. Едни предпочитат визуализациите (като мен) – учебните материали изобилстват от цветни текстове, таблици, диаграми и схеми. Други възприемат чрез слушане – представям информацията по разбираем и лесен за усвояване начин, с много конкретни примери и детайлни разяснения. Не са ви необходими предварителни познания или подготовка.

За тези от вас, за които е важен личният и непосредствен контакт с обучаващия, курсът се провежда в присъствена форма, в София. А за всички вас, които цените удобството на ученето от собствения дом или офис, провеждам курса дистанционно през скайп, с изключение на ароматерапевтичния масаж. Единственото условие за това е да разполагате с определен набор от етерични масла, с които да работите самостоятелно по време на обучението. Получавате всички материали в дигитален формат.

И най-важното – ценя Вас!

По време на обучението, независимо дали в присъствена или дистанционна форма, моето намерение е да създам среда, в която се чувствате сигурни и спокойни, свободни да задавате въпроси, да вървите със собственото си темпо и да учите по най-добрия и ефективен за вас начин.

С огромно удоволствие ще споделя с вас моята лична страст към етеричните масла и всичко, на което ме е научил животът с тях. Щастлива съм винаги, когато успея освен знанията да ви предам и онази искра – любопитството и нетърпението да изследваш, търсиш, опитваш и откриеш защо си привлечен толкова силно от магията на етеричните масла.

Достоверна и актуална информация

Съдържанието на курса отразява най-новата и проверена информация, която е достъпна за етеричните масла, техните терапевтични действия и употреба. В този смисъл, учебните материали периодично се обновяват и допълват. Ароматерапията е непрекъснато развиваща се област, в която се правят нови и нови проучвания и опити. Част от моите задачи е да следя актуалните изследвания, резултати и публикации. Самата аз продължавам да се обучавам и да надграждам знанията и уменията си, което е задължително, за да мога да ви предложа най-доброто.

Всички данни за терапевтичните качества на етеричните масла, за начините и методите на тяхната употреба, са проверени в надеждни източници – публикации и справочници от авторитетни автори, изследователи, научни и образователни институти в областта на етеричните масла и ароматерапията. Това ще ви помогне да се ориентирате в мъглата от противоречива и неясна информация, на която вероятно се натъквате в интернет пространството.

Какво включва курсът и как е организиран?

При всеки урок получавате подробни учебни материали и домашни задания, с които работите при самостоятелната си подготовка след това. Добре е да предвидите поне един-два часа между отделните уроци за тази цел. По-любознателните от вас могат да получат допълнителна литература на български и/или английски език.

Обучението обхваща теоретични и практически занимания. Теоретичните са организирани в 9 отделни теми. Практическите включват упражнения по изготвяне на ароматерапевтични смеси, обонятелна сензорика, както и ароматерапевтичния масаж.

При желание за придобиване на удостоверение за завършен курс по ароматерапия и ароматерапевтичен масаж, курсът завършва с изпит по теория и практика. Той се  провежда от учебен център Омега. Полагането на изпит не е задължително, но е условие за получаването на документа. Той представлява удостоверение за професионално обучение, издавано от Националната агенция за професионално образование и обучение, като част от професия „козметик“. В България на този етап нямаме регламентирана професия „ароматерапевт“.

Кои са основните теми, които обхваща курсът по ароматерапия?

Тема 1: Въведение в ароматерапията – основни понятия. Какво представляват етеричните и базовите масла. Области на приложение на етеричните масла. Билколечение и ароматерапия. Какво е въздействието на етеричните масла на физическо, психо-емоционално и ментално ниво. Вибрационна ароматерапия. Ароматерапията като холистично лечебно изкуство.

Тема 2: Методи за извличане на етеричните масла. Други ароматни екстракти, използвани в ароматерапията. Химичен състав и хемотипове. Съхранение и срок на годност. Критерии и стандарти за качество. Органолептична оценка. GC-MS анализ и чистота на етеричните масла (ЕМ). Как да избираме и купуваме качествени етерични масла.

Тема 3: Методи за приложение на ЕМ. Дозиране. Правила за безопасна употреба. Токсичност на ЕМ. Рискови групи хора. Неблагоприятни въздействия и реакции при употребата на ЕМ. Специфични противопоказания за конкретни ЕМ и при определени заболявания. Лекарствени взаимодействия.

Тема 4: Начини за проникване на ЕМ в организма, пътят им през тялото и органите. Как работи обонянието. Психо-ароматерапия.

Тема 5: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията растителни (базови) масла – видове, характеристики, терапевтични и козметични свойства. Други носители на етерични масла с терапевтично приложение.

Тема 6: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията етерични масла (41 профила) – терапевтични и козметични свойства, показания и противопоказания.

Тема 7: Принципи и правила за съставяне на индивидуални ароматерапевтични рецепти. Подходи при избора и съчетаването на ЕМ. Изготвяне на примерни смеси от етерични и базови масла.

Тема 8: Приложение на ЕМ при леки физически неразположения. Ароматерапия и имунна система. Домашна ароматерапевтична аптечка. Примерни рецепти.

Тема 9: Естетическа ароматерапия – употреба на етеричните, базовите масла и хидрозолите в ежедневните грижи за кожата и косата. Специфично приложение на маслата при различните типове кожа и кожни състояния. Примерни рецепти.

Масажен практикум: Специфика на ароматерапевтичния масаж, показания и противопоказания. Ароматерапевтичен масаж на цяло тяло.

Кои са основните умения, които ще придобиете след завършване на обучението?

 • Ще познавате терапевтичните и козметичните приложения на повече от 40 етерични и на над 30 базови масла.
 • Ще познавате всички методи за използване на етеричните масла и ще знаете как да изберете най-подходящия за конкретния случай.
 • Ще знаете как да съчетавате етеричните масла, да изчислявате тяхната концентрация в смеси и да изготвяте индивидуални рецепти за различни терапевтични и козметични приложения.
 • Ще можете спокойно и уверено да използвате етеричните масла, защото ще знаете всички правила и препоръки за безопасната им употреба, вкл. препоръчителни максимални концентрации, специфични противопоказания и др.
 • Ще знаете как и в кои случаи да използвате и други ароматни продукти, като например хидрозоли, СО2 екстракти, абсолю, конкрет и по какво се различават.
 • Ще умеете да избирате най-подходящата база за разреждане на етеричните масла.
 • Ще умеете да правите ароматерапевтичен масаж на цяло тяло.
 • Ще знаете от какво се определя качеството на етеричните масла и как да избирате и купувате висококачествени такива.
 • Ще можете да различавате истинските етерични масла от синтетичните ароматни продукти.
 • Ще можете да си приготвяте базови етерично-маслени продукти за грижа за кожата.
 • Ще можете да си направите собствен маслен извлек от ароматни растения.
 • Ще можете да обясните как работи обонянието и по какъв начин натуралните аромати въздействат върху нашия ум, психика и емоции.
 • Ще можете да обясните защо растенията образуват тези ароматни съединения, които извличаме като етерични масла, както и по какви начини ги извличаме.
 • Ще имате базови познания за химичния състав на етеричните масла, вкл. как да разграничавате отделните им хемотипове.
 • И още много…

Какви са възможностите за професионална реализация в областта на ароматерапията?

Ароматерапията е бързо развиваща се и нарастваща по популярност алтернативна медицина с огромен потенциал. Сред моите курсисти има масажисти, козметици, дистрибутори на етерични масла, практикуващи лекари, съдържатели на студиа за масажни и спа-процедури. Повечето от тях успешно интегрираха знанията, получени по време на обучението, в професионалната си практика.

За някои от курсистите ми обучението беше ключова стъпка в прехода им към нова и различна професионална реализация – когато едно любимо хоби или лична страст прераства в професия. Дали ще е продажба на етерични масла и продукти за ароматерапия, изготвяне на козметични формули с етерични масла, съчетаване на ароматерапията с други традиционни и нетрадиционни методики за лечение, масажни и козметични терапии… възможностите са безкрайни!

Ако имате допълнителни въпроси за обучението, моля не се колебайте да се свържете с мен: 089 9168961.

ПРОЛЕТИНА