Индивидуално обучение по ароматерапия

Курсът по ароматерапия се провежда в присъствена форма. Обучението е индивидуално или в малка група от двама или трима души, като е съобразено със свободното ви време. Индивидуалната форма на обучение ви позволява да останете гъвкави и да определяте сами темпото и честотата на уроците, например веднъж или два пъти седмично или по-рядко.

Ако живеете извън столицата, курсът може да се организира в няколко концентрирани модула, обхващащи по-голям обем учебен материал. А в случай, че предпочитате дистанционната форма на обучение, курсът, поне в неговата теоретична част, може да се проведе и онлайн чрез skype или zoom, а практическата му част – в София.

Курсът се базира на много подробни учебни материали, които получавате при всеки урок и използвате при самостоятелната си подготовка между отделните уроци. Той включва теоретична и практическа част. Теоретичната е разделена на 9 основни теми. Практическата обхваща упражнения по изготвяне на ароматерапевтични смеси, обонятелна сензорика, както и ароматерапевтичен масаж.

Обучението включва както индивидуалните уроци с мен, така и самостоятелна работа по получените домашни задания, а по-любознателните получават допълнителна литература на български и/или английски език.

Възможно е добавянето на допълнителни теми към обучението по ароматерапия, които са от личен или професионален интерес на курсиста.

Курсът завършва с изпит по теория и практика, който се провежда от учебен център Омега. Успешно завършилите получават сертификат, който им дава право да практикуват. Полагането на изпит не е задължително, но е условие за получаването на сертификат. Сертификатът е удостоверение за професионално обучение, издаван от Националната агенция за професионално образование и обучение, като част от професия „козметик“, специалност „козметика – II СПК“. В България на този етап нямаме регламентирана професия „ароматерапевт“.

Основните теми, които обхваща курсът по ароматерапия, са както следва:

Тема 1: Въведение в ароматерапията – основни понятия. Какво представляват етеричните и базовите масла. Области на приложение на етеричните масла. Билколечение и ароматерапия. Какво е въздействието на етеричните масла на физическо, психо-емоционално и ментално ниво. Вибрационна ароматерапия. Ароматерапията като холистично лечебно изкуство.

Тема 2: Методи за извличане на етеричните масла. Други ароматни екстракти, използвнаи в ароматерапията. Хемотипове. Съхранение и срок на годност. Критерии  и стандарти за качество. Органолептична оценка. GC-MS анализ и чистота на етеричните масла (ЕМ). Как да избираме и купуваме качествени етерични масла.

Тема 3: Методи за приложение на ЕМ. Дозиране. Правила за безопасна употреба. Токсичност на ЕМ. Рискови групи хора. Неблагоприятни въздействия и реакции при употребата на ЕМ. Специфични противопоказания за конкретни ЕМ и при определени заболявания. Лекарствени взаимодействия.

Тема 4: Начини за проникване на етеричните масла в организма, пътят на етеричните масла през тялото и органите. Как работи обонянието. Психоароматерапия.

Тема 5: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията растителни (базови) масла – видове, характеристики, терапевтични и козметични свойства. Други носители на етерични масла с терапевтично приложение.

Тема 6: Разглеждане на най-често използваните в ароматерапията етерични масла (40 профила) – терапевтични и козметични свойства, показания и противопоказания.

Тема 7: Принципи и правила за съставяне на индивидуални ароматерапевтични рецепти с терапевтично приложение. Холистични подходи при избора и смесването на ЕМ. Изготвяне на примерни смеси от етерични и базови масла.

Тема 8: Приложение на етеричните масла при леки физически неразположения. Ароматерапията и имунната система. Домашна ароматерапевтична аптечка. Примерни рецепти.

Тема 9: Естетическа ароматерапия – употреба на етеричните, базовите масла и хидрозолите в ежедневните грижи за кожата и косата. Специфично приложение на маслата при различните типове кожа и кожни състояния. Примерни рецепти.

Тема 10: Специфика на ароматерапевтичния масаж, показания и противопоказания. Ароматерапевтичен масаж на цяло тяло.

За повече подробности се свържете с мен на тел.: 089 9168961.