КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ ПРАКТИКУВАЩ АРОМАТЕРАПИЯ

Тъй като в България понастоящем професията на ароматерапевта не е правно регламентирана, не можем да говорим за съществуването на утвърден етичен кодекс в тази професионална област. Въпреки липсата на законово регулиране обаче, факт е, че огромен брой хора реално практикуват ароматерапия, и то независимо от вида, нивото и качеството на обучението, което са получили или изобщо не са получили.

Липсата на официално лицензирана професия „ароматерапевт“, подплатена със съответното професионално обучение, отваря широко вратата за значителни злоупотреби, които носят сериозни рискове за общественото здраве и силно подкопават репутацията на ароматерапията. Достатъчно голяма част от обществеността в България вече използва етерични масла за профилактични или лечебни цели, така че съответстващо законодателство, което да урегулира професията на ароматерапевта, е повече от необходимо. Такава законова уредба преди всичко ще защити обществеността от необучени непрофесионалисти, практикуващи свободно ароматерапия, мотивирани основно от доходоносни перспективи.

Все пак, въпреки липсата на правна регламентация, всеки добре обучен и практикуващ ароматерапевт е длъжен да се придържа към етичен кодекс в отношенията със своите клиенти. Защото етиката излиза извън рамките на това, което може да се наложи по законов път. Етиката изисква да се действа почтено, да се говори истината, да се третират отношенията с клиента като свещен договор. Етиката предполага моралност на нашите действия – от позицията на уважение, доверие, състрадание, отговорност, компетентност, почтеност и скромност.

КОИ СА ЕТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ПРИ ПРАКТИКУВАНЕТО НА АРОМАТЕРАПИЯ[1]?

Липса на информирано съгласие: Консултацията, преценката и терапиите с етерични масла трябва да се извършват само с пълното съгласие на клиента. Нужно е винаги да се поиска разрешение, след като се даде максимално ясно разяснение на методите, които ще се използват, както и всички ползи и рискове от тях. В идеалния случай планът за терапия се съставя съвместно с клиента.

Необходимо е не само първоначално, но и продължаващо информирано съгласие, както и да се преценява обективно дали клиентът има полза от процедурите с етерични масла или не, и съобразно с това да се вземе решение за последващи действия.

Принуда или неправомерен натиск върху клиента да следва определен режим на употреба на етерични масла или протокол: Етично е да се направи безпристрастна оценка на физическите/ емоционалните/ психологическите ползи от процедурите с етерични масла за клиента. Да се извърши преценка дали това, което му се предлага, е в негов най-добър интерес или друга форма на здравни грижи би била по-подходяща.

Професионално практикуващите ароматерапия считат нуждите на всеки клиент – физически/ емоционални/ психически/ духовни – за свой приоритет при предоставянето на ароматерапевтичната услуга.

Използване на влиянието и авторитета на практикуващ с цел продажба на продукти за ароматерапия на клиентите: Ароматерапевтичната практика се явява „прикритие“ за изграждане на бизнес с етерични масла или за продажба на собствени ароматерапевтични продукти.

Отговорност на ароматерапевта е да разяснява на клиентите си ползите, качеството и достъпността на ароматерапевтичните продукти и услуги. Те лесно могат да бъдат убеждавани, тъй като смятат, че ароматерапевтът има повече знания от тях, или се чувстват задължени да се съгласят и да го подкрепят. Но клиентите имат избор и той трябва да бъде зачитан.

Това е особено вярно в случаите, когато ароматерапевтът създава свои собствени масла или продукти за продажба или е дистрибутор на маслата на определена компания. В тези случаи е налице конфликт на интереси и това трябва да бъде изяснено пред клиента. Изборът му дали да закупи масла от ароматерапевта или да ги потърси на друго място трябва да се уважава.

Укриване на информация и подвеждане: Например, когато липсва откровеност относно рисковете и ползите от използването на етерични масла за дадено състояние. Когато умишлено се укрива информация или се предоставя подвеждаща информация, за да може клиентът да се запише за допълнителни процедури или етерични масла. Това включва и публикуването на преувеличени и необосновани твърдения в маркетингови материали, вкл. в социалните мрежи, в уебсайт и публични презентации. Например, че чистите етерични масла лекуват рак, диабет, сърдечни заболявания или други здравословни проблеми.

Задържане на налично лечение: Когато ароматерапевтът не насочва клиента към подходящи здравни услуги, при положение че ароматерапията е преценена като неподходяща за дадения случай. Това може да включва прекалена привързаност на терапевта към определен резултат или задържане на клиента във форма на зависимост, за да се постигнат лични емоционални или финансови цели.

Нарушаване на правото на свободен избор и даване на повече от това, което е поискано: Когато практикуващият изразява негативно отношение към други избори за здравни грижи, например медикаментозно лечение, химиотерапия или друго. По този начин се нарушава правото на клиента сам да избере възможностите за здравето си.

Както уважаваме собствения си житейски път, така трябва да уважаваме и този на другите като уникален за тях. Това означава да не влизаме, когато не сме поканени. Ако не ни поискат информация – по-добре да замълчим. Ако някой иска да направи избор в областта на здравните грижи, който е различен от този, който ние бихме направили, трябва да уважаваме правото му на свободен избор. Не се опитваме да го променяме или да приспособяваме другите към нашия начин на мислене или вярване. Трябва да помним, че всичко, което казваме или правим по някакъв начин, има силата да влияе.

Понякога може да е полезно да споделим лична история за това как някое етерично масло ни е помогнало или как сме се справили в подобна ситуация. Търсенето на допълнителна информация и цитирането на източници също може да помогне на клиента да вземе информирано решение. Но това той трябва да направи сам. И още нещо много важно – не бива да се чувстваме длъжни или отговорни да помогнем на всеки и във всяка ситуация!

етика в ароматерапевтичната практика

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ В ПРАКТИКАТА НА АРОМАТЕРАПЕВТА

Поддържай ясни граници

Когато се грижим за друг човек, може да се появят собствени чувства, които да доведат до зависимост на клиента от нас или до нашата нуждата да го „спасяваме“. Внимаваме да не обещаваме на клиента нещо, което може да не сме в състояние да изпълним. Избягваме да създаваме очаквания, които надхвърлят това, което можем реално да осигурим.

Когато клиентите търсят от нас помощ, те ни възприемат като „авторитетна“ или „родителска“ фигура, отказвайки се в някаква степен от личната си власт. Когато ние като практикуващи се впуснем твърде много в проблемите на клиента, може да загубим обективността си. Затова абсолютно необходимо е съзнателно да поддържаме ясни граници.

Спазвай конфиденциалност

Работата с клиента се основава на доверие. Не е уместно да разговаряме с когото и да било относно терапията на някого, освен с други специалисти – например с лекуващия лекар. Професионалният ароматерапевт води пълно досие за всеки клиент, което се съхранява на сигурно място и съдържа лична информация, рецепти с етерични масла, извършени процедури и др.

Преди всичко не вреди

Ние сме тук, за да служим, а не да вредим. Професионалният ароматерапевт не прави неверни твърдения относно потенциалните ползи от ароматерапията. Работата на ароматерапевта винаги е в служба на другите. Затова трябва да сме наясно с дълбоките си мотиви. Смирението е част от това служене. Като приемаме безусловно състоянието на клиента и нямаме в себе си осъждане, това ще ни помогне да му бъдем от полза. Истинската грижа винаги идва от сърцето. Служенето на другите не е просто социален идеал – то е духовна потребност. Всички духовни традиции ни казват, че служим на божественото чрез грижа за другите. Също – да постъпваме с другия така, както искаме да постъпват с нас самите.

Спазвай принципите за безопасност при работа с етерични масла

Всеки професионален ароматерапевт трябва да познава параметрите за безопасност на етеричните масла, които използва в своята практика. Това включва масла, които могат да предизвикат дразнене или зачервяване на кожата и лигавиците; масла, които имат потенциал да предизвикат алергични реакции и фототоксични ефекти; масла, които не се използват по време на бременност, при бебета и малки деца и т.н.

Гарантирай качество и чистота

Професионалният ароматерапевт трябва да положи всички усилия, за да гарантира, че качеството на етеричните масла, които използва при работата с клиентите си, отговаря на най-високите стандарти. Да се избират етерични масла само въз основа на тяхната достъпност, а не на най-високите стандарти за качество, е нарушение на етичната практика. Също толкова важни са и подходящата хигиена и чистота на оборудването, като например дифузери, бутилки, пипети и други пособия за работа с етерични масла.

Познавай обхвата на практиката си

Професионалният ароматерапевт предоставя услуги в рамките на своето обучение и компетентност. Той не използва техники и методи, за които не е бил подходящо обучен, и предоставя информация за своето образование, обучение, квалификация и способности.

Професионалният ароматерапевт насочва клиентите си към други подходящи здравни специалисти, когато те очевидно се нуждаят от повече от това, което може да се постигне чрез ароматерапия.

С други думи, ние не поставяме диагнози, нито предписваме лекарства, включително вътрешен прием на етерични масла, което се счита за медицинска практика. Вместо това, можем да проучим проблема, да споделим личен и професионален опит, да се консултираме с други специалисти (вкл. с лекуващия лекар на клиента), за да преценим дали можем да приложим ароматерапия в конкретния случай.

Познавай ограниченията си при ароматерапията

Като специалисти трябва да правим всичко възможно, за да разберем какво кара клиентът да потърси нашата експертиза. Дали е дошъл, защото е изчерпал традиционните медицински или психологически ресурси или защото не се доверява на алопатичните подходи? Също така какво се случва, ако с етеричните масла не се постигне желаното или доведат само до временно решение на конкретен проблем?

Нужно е да преценим доколко клиентът е готов да участва в собственото си възстановяване. Готов ли е да си постави реалистични цели и да се самоизследва. Подходящ ли е клиентът за нашата ароматерапевтична практика? Възможно е да не е. Да го насочим към подходящ специалист, ако се налага, е част от нашата работа. Трябва да знаем ограниченията си и кога да се обърнем към други специалисти и практикуващи. Абсолютно необходимо е да информираме клиента си за ограниченията на ароматерапията.

„Лечението е процес на участие, в който лекуващият и клиентът си сътрудничат, за да постигнат оптимални резултати и прозрения.“[2]

Ако успеем да включим клиента в неговото собствено възстановяване като сам предприема необходимите промени, ще можем да му помогнем да се справи по-успешно с личното си изцеление. Ние не твърдим, че можем да излекуваме неговото заболяване. Не отнемаме „властта“ му над самия него, а сме повече носители на надежда и вдъхновители в целия процес.

Търси допълнително обучение и надграждане на професионалната квалификация

Тъй като ароматерапията продължава да се разраства и да става все по-популярна и широко разпространена, могат да се появят и етични, и правни проблеми. Ще има хора, които ще поставят под въпрос нашето обучение, компетентност, обхвата на практиката ни и възможните злоупотреби с работата за лична изгода или манипулация. Ароматерапията намира своята легитимност в науката, а научните изследвания непрекъснато разкриват нова информация. Наша отговорност като ароматерапевти е да продължаваме да се учим и усъвършенстваме и да бъдем в крак с най-новите изследвания за етеричните масла.

Грижи се за себе си

Нашето състояние и нашето собствено лечение е също толкова важно, докато развиваме уменията си като ароматерапевти и практикуващи в тази област. Пренебрегването на собствената вътрешна работа и грижата за собственото здраве рискуват да доведат до физическо и психическо изтощение. Нужно е да знаем и да признаем пред себе си собствените си предимства, както и ограничения. Да си даваме сметка как ни влияе стресът и напрежението и да помним, че в тази работа няма спешни случаи. Самите ние имаме етично задължение към себе си да балансираме между работното натоварване, семейството, почивката, самоусъвършенстването, професионалното обучение и личната духовна практика. Ангажиментът да се грижим първо за себе си е проява на нашата етика на грижа за другите на най-дълбоко ниво. Защото „професионалното прегаряне намалява автентичната грижа и прави терапевтите уязвими към неетично поведение.“[3]

етика в ароматерапевтичната практика

[1] Linda Lee Smith. Ethics in the practice of aromatherapy, HTSM Press, 2012.

[2] Hover‐Kramer, Dorothea, Midge Murphy. Creating right relationships, а practical guide to ethics in energy therapies. Behavioral Health Consultants, 2006.

[3] Taylor, Kylea. The ethics of caring, honoring the web of life in our professional healing relationships. Santa Cruz,CA: Hanford Mead Publishers, 1995.

Изображения в публикацията: www.freepik.com