На 18 ноември 2022 г. ще се проведе поредният специализиран модул от профилирания курс по ароматерапия:

АРОМАТЕРАПИЯ И ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

Ето основните теми на обучението:

  1. Анатомични особености на дихателната система
  2. Патологични състояния, свързани със системата
  3. Ароматерапевтични методи за въздействие върху патологичните състояния
  4. Други холистични аспекти на патологичните състояния на системата и тяхната ароматерапевтична интерпретация

Заедно с мен, обучението ще водят още:

Кристиана Маринова – клиничен ембриолог и асистент по цитология, хистология и ембриология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър по молекулярна биология и магистър по биология на развитието.

Христина Христова – клиничен ароматерапевт, член на Международната федерация на професионалните ароматерапевти

Дата на провеждане: 18 ноември 2022 г.

Продължителност: 9:30 – 16:30 ч.

Начин на провеждане: чрез zoom, в реално време, с видео-запис на уроците

Цена за участие: 240 лв.

Отстъпка за ранно записване: при записване и плащане до 3 ноември 2022 г. участието в курса е на стойност 190 лв.

Участниците в курса ще получат Сертификат за завършен курс по „Ароматерапия и дихателна система“  от Българска академия „Ароматерапия“.

За записване и повече информация, позвънете на тел. 0899 168961 или напишете съобщение.

ПРОЛЕТИНА