На 10 юни 2022 г. ще се проведе първият специализиран модул от профилираното ниво по ароматерапия:

АРОМАТЕРАПИЯ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

Ето основните теми на обучението:

  1. Анатомични особености на опорно-двигателната система (ОДС)
  2. Патологични състояния на ОДС
  3. Цели на терапевтичното действие: етерични масла – свойства и доказателства
  4. Принципи на традиционната китайска медицина
  5. „Би“-синдром, принципи на лечение
  6. Енергетика и свойства на специфични етерични масла
  7. Патологиите на ОДС – ароматерапевтични приложения

Заедно с мен, обучението ще водят още:

Кристиана Маринова – клиничен ембриолог и асистент по цитология, хистология и ембриология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър по молекулярна биология и магистър по биология на развитието.

Христина Христова – клиничен ароматерапевт, член на Международната федерация на професионалните ароматерапевти

Дата на провеждане: 10 юни 2022 г.

Продължителност: 9 учебни часа

Начин на провеждане: дистанционно, чрез zoom, в реално време; с видео-запис на уроците

Цена за участие: 450 лв.

Участниците в курса получават Сертификат за завършен курс по „Ароматерапия и опорно-двигателна система“  от Българска академия „Ароматерапия“.

Курсът беше записан и учебните видеа могат да се закупят и да се премине като самостоятелно обучение. 

За повече информация, позвънете на тел. 0899 168961 или напишете съобщение.

ПРОЛЕТИНА