През месец май стартират профилираните модули от обучението по ароматерапия.

Започваме с курс по обща анатомия, който слага началото на серията от учебни модули от профилирания курс.

Знанията по обща анатомия ще са подготовка за всички вас, които искате да се запишете за модулите от профилирания курс, но нямате предварително обучение по анатомия и физиология на човешкото тяло.

Ето и подробното съдържание на курса по обща анатомия:

 1. Основни понятия в медицината
 2. Анатомични области на тялото
 3. Структурна организация на тялото – атоми, елементи, молекули, витамини, минерали
 4. Клетъчна организация и процеси в клетката
 5. Тъкани, органи и системи

Курсът ще води Кристиана Маринова – клиничен ембриолог и асистент по цитология, хистология и ембриология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър по молекулярна биология и магистър по биология на развитието.

Дати на провеждане: 13 и 27 май 2022 г.

Продължителност: 2 учебни сесии

Време на провеждане: от 9:00 до 12:00 часа

Начин на провеждане: дистанционно, чрез интернет връзка в реално време; осигурен видео-запис на уроците

Цена за участие: 190 лв.

Отстъпка за ранно записване: при записване и плащане до 22 април участието в курса е на стойност 150 лв.

Участниците в курса ще получат Сертификат за завършен курс по Обща анатомия от Българска академия „Ароматерапия“.

След курса по обща анатомия, профилираното ниво ще продължи със следните модули:

 • Ароматерапия и опорно-двигателна система
 • Ароматерапия и храносмилателна система
 • Ароматерапия и сърдечно-съдова система
 • Ароматерапия и дихателна система
 • Ароматерапия и кожа
 • Ароматерапия и полова система
 • Ароматерапия и лимфна система
 • Ароматерапия и имунна система
 • Ароматерапия и нервна система
 • Ароматерапия и ендокринна система
 • Ароматерапия при емоционални и психологически състояния

Модулите ще включват часове по анатомия, физиология и патология на съответната система, след което ще се разглеждат и свързаните с нея приложения на ароматерапията.

Всеки месец ще се провежда по един от модулите с продължителност една учебна сесия от шест учебни часа.

За записване и повече информация, позвънете на тел. 0899 168961 или напишете съобщение.

ПРОЛЕТИНА