През месец май стартират профилираните модули от обучението по ароматерапия.

Започваме с курс по обща анатомия, който слага началото на серията от учебни модули от профилирания курс.

Знанията по обща анатомия ще са подготовка за всички вас, които искате да се запишете за модулите от профилирания курс, но нямате предварително обучение по анатомия и физиология на човешкото тяло.

Ето и подробното съдържание на курса по обща анатомия:

  1. Основни понятия в медицината
  2. Анатомични области на тялото
  3. Структурна организация на тялото – атоми, елементи, молекули, витамини, минерали
  4. Клетъчна организация и процеси в клетката
  5. Тъкани, органи и системи

Курсът ще води Кристиана Маринова – клиничен ембриолог и асистент по цитология, хистология и ембриология в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър по молекулярна биология и магистър по биология на развитието.

Дати на провеждане: 13 и 27 май 2022 г., от 9:00 до 12:00 часа

Продължителност: 8 учебни часа

Начин на провеждане: дистанционно, през zoom; с видео-запис на уроците

Цена за участие: 290 лв.

Участниците в курса получават Сертификат за завършен курс по Обща анатомия от Българска академия „Ароматерапия“.

Курсът беше записан и учебните видеа могат да се закупят и да се премине като самостоятелно обучение. 

За повече информация, позвънете на тел. 0899 168961 или напишете съобщение.

ПРОЛЕТИНА