18.07.2021   @АромаТина

Част от моя курс по ароматерапия е темата за биологичната роля на етеричните масла. Защо растенията ги създават, каква роля играят в жизнените процеси на растителния организъм? Знае се, че тези силно летливи ароматни съединения защитават растението от болестотворни микроорганизми, от тревопасни бозайници и насекоми, привличат други насекоми с цел опрашване, осигуряват им предимство в борбата за жизнено пространство, дори са средство за комуникация между растенията. Предполага се също така, че изпарените ароматни вещества около растението му помагат и да се справя с прекалено високите температури: колкото по-топло става, толкова повече етерично масло освобождава растението и това има охлаждащ за него ефект. Неотдавна останах удивена от новите данни, които разкриха една възможна по-глобална роля на етеричните масла – в естествените планетарни процеси по поддържане температурата на Земята!

Преди двадесет години, по време на следването ми във факултета по екологични науки в Централно-европейския университет, за първи път се запознах с хипотезата за Гайа на Джеймс Лавлок, към която и до днес имам слабост. Според тази неконвенционална теория, Земята в екологичен смисъл представлява саморегулираща се система, подобно на живите организми. Тя разполага със специфични механизми за манипулиране на физическата и химическата среда, за да се поддържат оптималните условия за живот на нея.

Да вземем глобалното затопляне: неотдавна се предполагаше, че океаните са част от един такъв механизъм, който противодейства на климатичните промени. Как? Според хипотезата CLAW фитопланктонът отделя диметил сулфоксид – сярноорганично съединение, което реагира с въздуха, образува сярна киселина и кондензира в аерозоли. По-топлото време причинява по-голям растеж на фитопланктона, оттам по-голяма концентрация на аерозоли, които охлаждат планетата директно като отразяват слънчевата светлина и индиректно като правят облаците по-бели. По-късно бяха открити някои недостатъци на тази хипотеза, свързани с размерите на водните капчици и с недостатъчното количеството на отделения диметил сулфоксид, за да има той предполагаемия ефект.

Да се върнем към етеричните масла. Много подобен модел беше предложен от група изследователи от университета в Хелзинки. Те предполагат, че иглолистните гори имат решаваща роля в охлаждането на планетата и оттам в противодействието на глобалното затопляне, заради отделяните от дърветата летливи органични съединения, които ние познаваме като етерични масла. Как се обяснява това?

Иглолистните етерични съединения са основно монотерпени, като пинен и лимонен например. След отделянето им от дърветата във въздуха, терпените реагират със серния диоксид и други аерозоли, оксидират чрез озона и образуват особено големи облачни капчици. А знаем, че облаците, съставени от големи по размер капки, са по-бели и отразяват обратно в атмосферата повече слънчева светлина. Това значи, че предотвратяват прегряването на земната повърхност. С други думи, терпените в етеричните масла, отделяни от иглолистните гори, помагат за охлаждането на земята.

Средните температури на планетата и количеството на атмосферния въглероден диоксид нарастват и в това никой вече не се съмнява, но с тяхното нарастване съвсем естествено се стимулират фотосинтезата и растежа на горите. Това на свой ред означава повече отделени от дърветата ароматни съединения (етерични масла), които пък противодействат на затоплянето на земята. (Но дори и да не се увеличаваха горите, в по-топло време иглолистните дървета по принцип отделят значително повече етерично масло.) Ето тук намирам връзка с хипотезата за земята като саморегулираща се система.

Но еднакво значим ли е този естествен процес в различните области от Земята? Оказва се, че не. Мащабен проект, включващ метеорологични станции, разположени в различни части на планетата, разкрива, че охлаждащият ефект на терпените е по-значим там, където въздухът е по-чист! В местата с голямо атмосферно замърсяване изпарените от иглолистните дървета етерични масла, за съжаление, не оказват особен ефект.

На този етап никой не знае до каква степен охлаждащият ефект на етеричните масла би могъл да противодейства на глобалното затопляне. И въпреки това, този процес е изумителен. А за нас, които обичаме етеричните масла, това разкрива още една перспектива и едно различно разбиране за по-мащабния замисъл на природата, който стои зад синтеза на ароматните вещества в растенията.